Årets NXS datoer er nå satt!

By 3. april 2018Events

Sesongen 2018 er snart i gang. Datoene er nå satt sammen med arrangør. Vi gleder oss!

NXS #1: 12-13 Mai, Rønholt
NXS #2: 23-24 Juni, Gjøvik
NXS #3: 11-12 August, Arendal
NXS #4: 8-9 September, Site To Be Announced

Formater og Divisjoner 2018

PRO:
10 min mercy 4
8 Lag – 3 innledende
Kr. 3750,- per turnering

Semi Pro:
8 min mercy 2
10 lag – 4 innledende
Kr. 3500,- per turnering

D1:
8 min mercy 2
10 lag – 4 innledende
Kr. 3500,- per turnering

D2:
7 min Race to 2
10 Lag – 4 Innledende
Kr. 3200,- per turnering

D3:
3manns – 5 min Race to 2
10 Lag – 4 innledende
Kr. 1800,- per turnering.

Lørdag:
D2 + PRO + D3

Søndag:
Semi Pro + D1

Merk at vi vil kunne justere strukturen på divisjonene, antall lag og hvilke dager de ulike divisjonene spiller dersom vi ser dette som hensiktsmessig. Det i vil i så tilfelle da bli gitt beskjed i god tid om dette.

Tilsvarende NXL vil følgende gjelde.
Alle divisjoner: 4pods + magasin.
Ingen overtidsspill i innledende spill.

Viktig info vedrørende opprettelse av ny divisjon. 
Første turnering vil D1+Semi Pro spilles som en felles divisjon. Man melder seg da i utgangspunkt i D1. Divisjonen vil etter første turnering splittes i Semi Pro og D1, Der de 10 beste etter første turnering vil overføres til Semi Pro.

Xball Crew

Author Xball Crew

More posts by Xball Crew

Leave a Reply