Spillere må registrere deg på xball.no minimum 2 uker før turnering. Der taster man inn spillerinfo, lag (kan endres) og personlig info, samt laster opp bilde. Man vil få tilsendt ett spillerkort kort tid etter registrering. Kortet MÅ medbringes på hver turnering og man må bære det på seg til enhver tid under turneringen. Kortet fungerer som spiller ID.

Kontaktperson: Liv Westgaard
Tlf: 481 04 567
E-post: liv.schonhardt.westgard@t-fk.no